ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด

 
 
 
www
aepd03
 


 


 

<<<>>>


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
ได้รับมอบหมายจากนางสาวนฤมล ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมตัดสินการแข่งขันทักษะการใช้เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ


11 ก.พ. 66


วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
นางสาวนฤมล ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 5/2566
ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด10 ก.พ.66

 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจากนางสาวนฤมล ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร
โครงการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันของชุมชน ปี 2566
โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมติดตามงาน
ณ แปลงส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 14 ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด


9 ก.พ. 66


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
นางสาวนฤมล ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom
ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด9 ก.พ.66

 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
ได้รับมอบหมายจากนางสาวนฤมล ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร
โครงการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันของชุมชน ปี 2566
ณ แปลงส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


8 ก.พ. 66


วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2566
นางสาวนฤมล ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร
ของศูนย์ปฏิบัติการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 1/2566
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง)


6-7 ก.พ. 66

 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฎิบัติการ พร้อมนายสุมาตย์ ธุระนิตย์ นายช่างเครื่องยนต์ ช.3
ได้รับมอบหมายจากนางสาวนฤมล ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกร หลักสูตรการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าสำหรับเกษตรกร ภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศพก.อำเภอคำชะอี หมู่ที่ 14 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร


2 ก.พ..66วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฎิบัติการ ได้รับมอบหมายจากนางสาวนฤมล ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ
ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด1 ก.พ..66

 

 

 

>>>ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญรับบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร ฟรี
" สงวนสิทธิ์ " ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
e-mail : aepd03@gmail.com / aopdm04.doae.go.th /
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009602690456
..................................................................................................................
โทรศัพท์ : 043-569115 - โทรสาร : 043-569115
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวชุติมา โพพงษ์ E-mail:aomchutima3004@gmail.com