ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
หน้าแรก ประวัติ สถานที่ตั้ง แผนที่ พื้นที่รับผิดชอบ บทบาทภารกิจ การบริการ วิสัยทัศน์ งานโครงการ แผนผังเว็บไซต์ บุคลากร ติดต่อเรา

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2558

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2559

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2560

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2561

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2562

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2563

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2564

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 5 กันยายน 2561

นางบัวเรียน ก่อทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาเกษตรกร ระดับอำเภอ (Operation Team) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
5/09/2561

วันที่ 28 สิงหาคม 2561

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 5 คน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปี 2561 ระหว่างวันที่ 27 - 29 ส.ค. 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท
28/08/2561

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมนายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุม German Machinery Ring Association workshop และชมนิทรรศการ Agritechnica Asia 2018
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

26/07/2561

วันที่ 23 สิงหาคม 2561

นางบัวเรียน ก่อทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาเกษตรกร ระดับอำเภอ (Operation Team) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
23/08/2561

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 2 คน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร ในงานออกหน่วยบริการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ฯ ปี 2561
ณ โรงเรียนบ้านบุ่งเลิศ หมู่ 9 ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

23/08/2561

วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

21/08/2561

วันที่ 20 สิงหาคม 2561

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมนายสุมาตย์ ธุระนิตย์ ช่างเครื่องยนต์ ช.2
ตรวจรับงานก่อสร้างอาคารสืบสานปณิธานเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

20/08/2561

วันที่ 3 ส.ค. 2561

นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมข้าราชการและลูกจ้างศูนย์ฯ ประจำเดือนสิงหาคม พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์จำนวน 18 คน
ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

3/08/2561

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 2 คน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร ในงานโครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่่ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

2/08/2561

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561

นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 18 คน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมรณรงค์และปฏิบัติการจิตอาสา “ เราทำความดีด้วยใจ ”
Big Cleaning เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 66 พรรษา
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด

26/07/2561

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

นายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 2 คน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร ในงาน
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่่ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายวีรวัฒน์ วงค์ว่องไว รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียนกำแมดขันติธรรม ม. 16 ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร

26/07/2561

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

นายสุมาตย์ ธุระนิตย์ ช่างเครื่องยนต์ ช.2 พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 2 คน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร ในงาน
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่่ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี ดร.ไฟฑูรย์. รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการ มุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

26/07/2561

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

นางบัวเรียน ก่อทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมนายสุมาตย์ ธุระนิตย์ ช่างเครื่องยนต์ ช.2 ได้รับมอบหมายจาก
นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
ปี 2561 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน ณ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

25/07/2561

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

นางบัวเรียน ก่อทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมนายสุมาตย์ ธุระนิตย์ ช่างเครื่องยนต์ ช.2 ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร ปี 2561 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน
ณ แปลงใหญ่บ้านท่าสี ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
25/07/2561

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และนายกุลเชษฐ์ กุลวงษ์ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายจาก
นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ติดตามนิเทศและประเมินผล
การปฏิบัติงานศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ปี 2561 ณ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

25/07/2561

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และนายกุลเชษฐ์ กุลวงษ์ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายจาก
นายสุชาติ กลิ่นทองหลางผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ติดตามนิเทศและประเมินผล
การปฏิบัติงานศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ปี 2561 ณ ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

24/07/2561

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

นายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 2 คน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร ในงาน
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่่ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร หมู่ที่ 2 ตำบลลำปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
24/07/2561

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

นางบัวเรียน ก่อทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาเกษตรกร ระดับอำเภอ
(Operation Team) ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

24/07/2561

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และนายกุลเชษฐ์กุลวงษ์นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานได้รับมอบหมายจาก
นายสุชาติ กลิ่นทองหลางผู้อำนวยการศูนย์์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ติดตามนิเทศและประเมินผล
การปฏิบัติงานศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ปี 2561 ณ ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

23/07/2561

วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และนายกุลเชษฐ์ กุลวงษ์ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายจาก
นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ติดตามนิเทศและประเมินผล
การปฏิบัติงานศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ปี 2561 ณ บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ต. หนองไม้ไผ่ อ. หนองบุญมาก จ. นครราชสีมา
18/07/2561

วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 2 คน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร ในงานออกหน่วยบริการ
จังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
ณ โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ หมู่ที่ 10 ตำบลหัวโทน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

18/07/2561

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ได้รับมอบหมายจากนายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติกล่าวปิดงานการจัดฝึกอบรม หลักสูตร ระบบการให้น้ำพืชและพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ และมอบเกียรติบัตรให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 7 ราย
ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด

12/07/2561

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฎิบัติการ และนายสุมาตย์ ธุรนิตย์ ช่างเครื่องยนต์ ช.2 ได้รับมอบหมายจากนายสุชาติ กลิ่นทองหลาง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นวิทยากรในการจัดฝึกอบรมหลักสูตร ระบบการให้น้ำพืช
และพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรภายใต้โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
และมีเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 7 ราย ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
11/07/2561

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฎิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด จัดฝึกอบรมหลักสูตรระบบการให้น้ำพืชและพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแกเกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
และมีเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 7 ราย โดยมีนางวิไลวรรณ หลาบหนองแสง และนางสาวธารินี อุ่นสมัย เป็นวิทยากร
ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด

10/07/2561

วันที่ 9 ก.ค. 2561 เวลา 09.30 น.

นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมข้าราชการและลูกจ้างศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์จำนวน 18 คน
ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

9/07/2561

วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

นายกุลเชษฐ์ กุลวงษ์ นายช่างเครื่องกลปฎิบัติงาน และนางบัวเรียน ก่อทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ติดตามงานศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
หนองตะลุมปุ๊ก ณ ศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
6/07/2561

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมการตรวจราชการการปฎิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ของว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ณ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

5/07/2561

วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 2 คน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการ ซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร
ในงานออกหน่วยบริการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงาน ณ โรงเรียนบ้านดอกวิเวก หมู่ที่ 4 ตำบลพระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด

4/07/2561

วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 3 คน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการ
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 โดยนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านโนนสวรรค์ ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
3/07/2561

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561

นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงานรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมนายกุลเชษฐ์ กุลวงษ์ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร การใช้และบำรุงรักษา
เครื่องยนต์เกษตร ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านร่องคำ ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

28/06/2561

วันที่ 18 - 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561

นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงานพร้อมเจ้าหน้่ที่ศูนย์ฯ จำนวน 4 คน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ขนย้ายครุภัณฑ์การเกษตร
ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่9 จังหวัดพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

19/06/2561

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องระบบการให้น้ำพืชและพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับนักศึกษาดูงานจาก
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม จำนวน 52 คน พร้อมทั้งคณะครู จำนวน 7 คน
ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
19/06/2561

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ และนายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ตอนรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางจากสำนักส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
ในการติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V system) ระดับเขต ปี 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด

19/06/2561

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลางผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Tearm)
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
12/06/2561

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 2 คน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร
ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ปี 2561 โดยมี นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งเขาหลวง อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด

8/06/2561

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 2 คน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร
ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ปี 2561 โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผวจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
ณ โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 6 ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด

7/06/2561

วันที่ 6 – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 4 คน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและเวทีเชื่อมโยงการให้บริการเตรียมดิน
เพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ปี 2561 โดยมี นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ
การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ณ ห้องกัลปพฤกษ์ 1 โรงแรมทีเคพาเลช ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
7/06/2561

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 2 คน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการซ่อมแซม
เครื่องยนต์เกษตร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field Day) ปี 2561
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

6/06/2561

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 2 คน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการซ่อมแซม
เครื่องยนต์เกษตร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field Day) ปี 2561
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
5/06/2561

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 2 คน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมบรรยายถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการเตรียมดิน
ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (field Day) โดยมีนายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอเสิงสาง เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

28/05/2561

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

นายสุริยา สัตยาคุณ และนายวีระชัย สังฆะมณี พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่แปลงนาเกษตรกรเพื่อไถเตรียมแปลงหว่านข้าว
ณ แปลงนาเกษตรกร อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
28/05/2561

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ และนายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 6 คน
ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมจัดนิทรรศการให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร และระบบน้ำและโซล่าเซลล์ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่
(Field Day) ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลแสนชาติ (ศพก.) อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

26/05/2561

วันที่ 25 พ.ค. 2561

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (field day)ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลแสนชาติ (ศพก.) อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
25/05/2561

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 2 คน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง การเตรียมดินและการปรับปรุงโครงสร้างดินในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ (Field Day)
ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่ายตำบลลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
24/05/2561

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 2 คน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร
ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field Day) ปี 2561 โดยมีนายสุทธิสันต์ พิมพ์พะสาลี ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด
เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
24/05/2561

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 2 คน
ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมจัดนิทรรศการบริการสาธิตเครื่องหยอดข้าวในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field Day) ปี 2561
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลหนองหิน (ศพก.) อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

23/05/2561

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field Day) ประจำปี 2561 โดยมีนายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ม.6 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
22/05/2561

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ และนายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 6 คน ได้รับมอบหมายจาก
นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร
และระบบน้ำและโซล่าเซลล์ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field Day) ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ม.6 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

22/05/2561

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 2 คน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยี
การเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง ระบบน้ำและโซล่าเซลล์ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field Day) ปี 2561
ณ บ้านเกษมสุข ม.15 ตำบลหนองบุญมาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
21/05/2561

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 2 คนพร้อมด้วยช่างเกษตรท้องถิ่น ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร โดยช่างเกษตรท้องถิ่นประจำปี 2561
ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านหนองบัวโคก ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอโพธิ์หมากแข้ง จังหวัดบึงกาฬ
18/05/2561

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 2 คน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการและบรรยายให้ความรู้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผาวันรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นประธานในพิธีเปิด และมีเกษตรเข้าร่วมจำนวน 200 ราย ณ แปลงสาธิต บ้านดอนสำราญเหนือ ม.6 ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
17/05/2561

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 2 คน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) และบริการด้านการเกษตร
เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอฆ้องชัย (ศพก.) บ้านหัวหนอง
ม.7 ต.เหล่ากลาง อ.ฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
17/05/2561

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 2 คน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) และบริการด้านการเกษตร
เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลโพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
16/05/2561

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องจักรกลชำนาญงาน และนายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 6 คน
ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการและ
ให้บริการการกเกษตร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) และบริการด้านการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561
โดยมี ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอธวัชบุรี (ศพก.) จังหวัดร้อยเอ็ด

15/05/2561

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (fieldday) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอธวัชบุรี (ศพก.) จังหวัดร้อยเอ็ด
15/05/2561

วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 2 คน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) และบริการด้านการเกษตรเพื่อเริ่มต้น
ฤดูกาลใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
หมู่ที่ 5 บ้านเมืองเปลือย ตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

10/05/2561

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 2 คน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561
โดยมีนายนิกร สุกใส ผวจ. ยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
7/05/2561

วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 2 คน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโยยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561
โดยมีนายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผวจ. มุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

3/05/2561

วันที่ 26 - 27 เมษายน พ.ศ. 2561

นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 4 คน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร หลักสูตร การใช้และบำรุงรักษ
ารถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร ประจำปี 2561 โดยมีวิทยากรจากบริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด และเกษตรกรเข้าร่วม 28 ราย
ณ ที่ทำการแปลงส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่บ้านดอนแคน ตำบลป่าสังข์อำเภอจตุ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
26/04/2561

วันที่ 25 - 26 เมษายน พ.ศ. 2561

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 2 คน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร โดยช่างเกษตรท้องถิ่น ครั้งที่ 1 จัดร่วมกับงาน FieldDay ของสำนักงานเกษตรอำเภอศิลาลาด
จังหวัดศรีสะเกษ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอศิลาลาด ต.กุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ และมีเครื่องยนต์เกษตรมารับบริการ จำนวน 26 เครื่อง

25/04/2561

วันที่ 24 - 25 เมษายน พ.ศ. 2561

นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 4 คน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์
ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร หลักสูตร การใช้และบำรุงรักษา
รถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร ประจำปี 2561โดยมีนายสันติภาพ โทนหงส์สา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เป็นประธานในพิธีเปิด และเกษตรกรเข้าร่วม 25 ราย ณ ที่ทำการแปลงส่งการเกษตรนาแปลงใหญ่บ้านท่าสี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
24/04/2561

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 2 คน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร ในงานออกหน่วยบริการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561
โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผวจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนบ้านมะหรี่ (ศิริวิทยา) ม. 12 ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

19/04/2561

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561

นายวิไล โมกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรมโครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพด้านการเกษตร 50 ศูนย์ 50 อาชีพ หลักสูตร “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร”
และมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 28 ราย ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
2/04/2561

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
โครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพด้านการเกษตร 50 ศูนย์ 50 อาชีพ หลักสูตร “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร” และมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 28 ราย
ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

2/04/2561

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561

นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมนางบัวเรียน ก่อทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์
ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด จัดการเรียนรู้เวที ที่ 1 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้โครงการ " ๕ ประสาน
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ 27 – 30 มี.ค. 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 3
บ้านเขวาชำ ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

29/03/2561

วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 1 คน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักรทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561
และเกษตรกรเข้าร่วม 18 ราย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
28/03/2561

วันที่ 27 มี.ค. พ.ศ. 2561

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมนายสุมาตย์ ธุระนิตย์ ช่างเครื่องยนต์ ช.2
และนางบัวเรียน ก่อทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน หลักสูตรกลาง
การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561 ระหว่างวันที่ 27 –30 มี.ค. 2561
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 3 บ้านเขวาชี ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

27/03/2561

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561

นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 2 คนได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์
ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมจัดนิทรรศการรณรงค์หยุดการเผาในพื้นที่เกษตร ปี 2561
โดยมีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิดกล่าวรายงานโดย ว่าที่ ร.ท. วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น
ณ บ้านท่าศาลา ตำบลหนองเรืออำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

23/03/2561

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561
นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 2 คน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์
ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 5 บ้านสีสุก
ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

22/03/2561

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดรับสมัคร อบรมอาชีพ หลักสูตร “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร”
เปิดรับฝึกอบรมเพียง 1 รุ่น จำนวนจำกัด 25 คนเท่านั้น ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

21/03/2561

วันที่ 14 - 16 มีนาคม พ.ศ. 2561

นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 3 คนได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ดจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร
หลักสูตร การสีข้าว ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านเก่าน้อย ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

15/03/2561

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมนายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ
และนายสุมาต์ ธุระนิตน์ ช่างเครื่องยนต์ ช.2 ร่วมจัดนิทรรศการระบบน้ำในงานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2561ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ
จัดการสินค้าเกษตร โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บ้านปละ หมู่ที่ 4 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

15/03/2561

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561

ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลางผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปี 2561 หลักสูตร ช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 3 ระหว่างวันที่ 12 –15 มีนาคม พ.ศ. 2561
และมีคณะวิทยากรจากบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 25 ราย

14/03/2561

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561

ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลางผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปี 2561 หลักสูตร ช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 3 ระหว่างวันที่ 12 –15 มีนาคม พ.ศ. 2561
และมีคณะวิทยากรจากบริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด เกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 25 ราย

13/03/2561

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริม
การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปี 2561หลักสูตร ช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 3 ระหว่างวันที่ 12 –15 มีนาคม พ.ศ. 2561 และมีคณะวิทยากรจาก
บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด เกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 25 ราย
ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

13/03/2561

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านหนองแซงเหนือ ม. 9 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์
พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์จำนวน 2 คน ได้รับมอบหมายจากนายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษต (Flied day) และให้บริการด้านเครื่องจักรกลการเกษตร
เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ปี 2561

8/03/2561

วันที่ 8 - 9 มีนาคม พ.ศ. 2561

ณ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
พร้อม นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ , นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และนางบัวเรียน ก่องทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร หลักสูตร การสีข้าว ระหว่างวันที่ 8 – 9 มี.ค. 2561

8/03/2561

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ณ ศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
นางบัวเรียน ก่อทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมนายสุมาตย์ ธุระนิตย์ ช่างเครื่องยนต์ ช.2 ได้รับมอบหมายจาก
นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ออกติดตามงานศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

27/02/2561

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
พร้อมนายอดุลย์ คำสกล พนักงานขับรถยนต์ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นวิทยากร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 1 ปีงบประมาณ 2561

23/02/2561

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 ณ แปลงโครงการเกษตรอทิตยาทร ซแรย์อทิตยา ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมนายสุมาตย์ ธุระนิตย์ ช่างเครื่องยนต์ ช.2
ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ลงพื้นที่สำรวจออกแบบระบบน้ำเพื่อการปลูกไม้ผล

26/02/2561

วันที่ 16 ก.พ. 2561 เวลา 09.30 น.

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร
จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุมข้าราชการและลูกจ้างศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2561 พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์จำนวน 18 คน
ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

19/02/2561

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ณ โรงเรียนโสดสีดาวิทยา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ จำนวน 2 คน
ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลางผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร ในงานออกหน่วยบริการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2561

15/02/2561

วันที่ 12 ก.พ. 2561

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ จำนวน 2 คน
ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการทำระบบน้ำหยดในแปลงอ้อย

12/02/2561

วันที่ 6 –8 ก.พ. 2561

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ จำนวน 2 คน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ดลงพื้นที่วัดขนาดแปลงปลูกอ้อย เพื่อออกแบบระบบน้ำหยดจำนวน 8 แปลง
พื้นที่ 4 ในเขตพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศา ,เสนางคนิคม ,เมือง ,หัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
สนับสนุนงานโครงการของ สนง.เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ

7/02/2561

วันที่ 6 ก.พ. 2561 เวลา 13.00 น

. นายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจและข้อคิดในการปฏิบัติราชการ
ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ดนายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ

11/01/2561

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ณ โรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และ นายสุมาตย์ ธุระนิตย์ ช่างเครื่องยนต์ ช.2 ร่วมฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
เพื่อเป็นที่ปรึกษาศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ปี 2561

1/02/2561

วันที่ 30 มกราคม 2561

ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมโครงกางส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปี 2561 หลักสูตร ช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 2 รุ่น 2
ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2561 และมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 25 ราย

30/01/2561

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

ณ อาคารจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมนายชญานนท์ โชคเฉลิมวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ
ร่วมพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 และจัด นิทรรศการระบบการให้น้ำพืชในงานวันเกษตรภาคอีสาน นายสัตวแพทย์ธนิตย์ อเนกวิทย์
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2561 โดยมีนายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
นายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล ผอ.สสก.4 ขก. เกษตรจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ภายใต้กำกับดูแล สสก.4 ขก ร่วมพิธีเปิดงานและนำประธานเปิดงาน
เยี่ยมชมนิทรรศการกรมส่งเสริมการเกษตรภายในอาคารจตุรมุขและนิทรรศการเครือข่าย Young Smart Farmer ภาตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

26/01/2561

วันที่ 24 – 26 มกราคม พ.ศ. 2561

ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นางบัวเรียน ก่อทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และ นายสุมาตย์ ธุระนิตย์ ช่างเครื่องยนต์ ช.2
ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริม เทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่และความพร้อมในการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่เกษตร ปี2561 โดยมีนายวุฒิชัย ชิณวงค์ ผอ.กพวศ. เป็นประธานในพิธีเปิด

24/01/2561

วันที่ 23 มกราคม 2561

ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมโครงกางส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปี 2561 หลักสูตร ช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 2 รุ่น 1
ระหว่างวันที่ 22 - 25 มกราคม 2561 โดยมีนายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นประธานเปิด และมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 25 ราย

23/01/2561

วันที่ 17 ม.ค. 2561

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอศิลาลาด ม. 8 ต.กุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญการ
ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลย การเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดงานวันรณรงค์งดการเผาฟางและไถกลบตอซังฟางข้าวอำเภอศิลาลาด โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปี 2561
โครงการรณรงค์งดการเผาฟางและตอซังพืช โครงการส่งเสริมอาชีพหลังการทำนา (เน้นพืชอายุสั้น พืชเศรษฐกิจ พืชใช้น้ำน้อย และปลอดสารพิษ)
นายธวัชชัย สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย นายสะอาด วงศ์รักษ์ นายอำเภอศิลาลด
โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษตร สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอศิลาลาด
องค์การบริหารส่วนตำบลกุง รัฐวิสาหกิจชุมชนตำบลคลีกลิ้ง และมีเกษตรกรเข้าร่วม 100 ราย และงานบริการเคลื่อนที่
โดยการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร และมีเครื่องยนต์เกษตรมารับบริการจำนวน 10 เครื่อง

17/01/2561

วันที่ 17 ม.ค. 2561

ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ นายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์
และนายสงวนศักดิ์ วงศ์สระคู พนักงานขับรถยนต์ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวิทยากร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 1 โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
ทดแทนแรงงานเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายปรีชา นาจรูญ เกษตรอำเภอ เป็นประธานเปิด และมีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 25 ราย

17/01/2561

วันที่ 17 ม.ค. 2561

ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมนายอดุลย์ คำสกล พนักงานขับรถยนต์
ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวิทยากร
หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 1
โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561 และมีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 25 ราย

17/01/2561

วันที่ 16 ม.ค. 2561

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ นายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์
และนายสงวนศักดิ์ วงศ์สระคู พนักงานขับรถยนต์ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวิทยากร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 1 โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
ทดแทนแรงงานเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561 และมีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 25 ราย

16/01/2561

วันที่ 12 ม.ค. 2561

ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ นายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์
และนายสงวนศักดิ์ วงศ์สระคู พนักงานขับรถยนต์ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวิทยากร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 1 โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
ทดแทนแรงงานเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายคมสัน สิงห์โนนตาล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นประธานเปิด
และมีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 25 ราย

12/01/2561

วันที่ 11 ม.ค. 2560

ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเขว้า ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ นายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์
และนายสงวนศักดิ์ วงศ์สระคู พนักงานขับรถยนต์ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวิทยากร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ1 โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกล
การเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561 และมีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 25 ราย

11/01/2561

วันที่ 9 ม.ค. 2561

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านดอนหัว (ศพก.) ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม นายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์
และนายสงวนศักดิ์ วงศ์สระคู พนักงานขับรถยนต์ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นวิทยากร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 1 โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561
โดยมีนายธีระพงศ์ ฤทธิ์โชติ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นประธานเปิด และมีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 25 ราย

09/01/256

วันที่ 4 ม.ค. 2561

ณ โรงเรียนบ้านอ่างดอกรัก หมู่ 9 ต.กำแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 2 คน
ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
วิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร ในงานออกหน่วยบริการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561
4/01/2561

วันที่ 25 - 28 ธ.ค. 2560

ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ดต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ
พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร ระบบการให้น้ำพืชสำหรับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ในการจัดอบรมในครั้งนี้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ การออกแบบระบบและติดตั้งในพื้นที่จริง โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
จากสำนักงานเกษตรจังหวัดใน 12 จังหวัด เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และศูนย์ปฏิบัติการ 7 ศูนย์ รวมทั้งสิ้น 40 คน
โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรสิทธิ์ บุญรักชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลพบุรี และทีมงานร่วมเป็นวิทยากร


วันที่ 26 ธันวาคม 2560

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญการ
จัดงานการถ่ายทอดความรู้ด้านเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
ทดแทนแรงงานเกษตร ปี 2561 โดยมีนายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นประธานในพิธีเปิด และมีเกษตรกรเข้าร่วม 100 ราย

26/12/2560

วันที่ 25 ธันวาคม 2560

นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิด การอบรมหลักสูตรระบบการให้น้ำพืชสำหรับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
โดยนายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานการจัดอบรมฯ
ในการจัดอบรมในครั้งนี้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ การออกแบบระบบและติดตั้งในพื้นที่จริง โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดใน 12 จังหวัด เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และศูนย์ปฏิบัติการ 7 ศูนย์ รวมทั้งสิ้น 40 คน

25/12/2560

วันที่ 25 – 26 ธ.ค. 2560

ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร จังหวัดเลย อ.เมือง จ.เลย และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร (เกษตรที่สูง)
อ.ด่านซ้าย จ.เลย นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561

25/12/2560

วันที่ 22 ธ.ค. 2560

ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโสกดั่ง ม.3 ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ
และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 2 คน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ปีงบประมาณ 2561
หลักสูตร การใช้และบำรุงรักษาระบบการให้น้ำพืช พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรอย่างถูกวิธี
โดยมีนายธานินทร์ ชัชวัชวิมล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เป็นประธานเปิด และมีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 50 ราย

22/12/2560

วันที่ 21 ธ.ค. 2560
ณ หอประชุมมหาดไทย 100 ปี อำเภอศรีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
พร้อมนายอดุลย์ คำสกล พนักงานขับรถยนต์ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวิทยากร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 1 โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
ทดแทนแรงงานเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561 และมีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 25 ราย
21/12/2560
วันที่ 21 ธ.ค. 2560

ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น นายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์
และนายสงวนศักดิ์ วงศ์สระคู พนักงานขับรถยนต์ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวิทยากร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 1 โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
ทดแทนแรงงานเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561 และมีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรม 25 ราย

21/12/2560

วันที่ 21 ธ.ค. 2560

ณ แปลงส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่อำเภอเมืองสรวง บ้านเมืองแก้ว ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญการ จัดงานการถ่ายทอดความรู้ด้านเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทน
แรงงานเกษตร ปี 2561 นายสุเทพ พิมรัตน์ นายอำเภอเมืองสรวง เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด และมีเกษตรกรเข้าร่วม 100 ราย

21/12/2560

วันที่ 20 ธ.ค. 2560

ณ ศูนย์บริการวิชาการเกษตร อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมนายสุมาตย์ ธุระนิตย์ ช่างเครื่องยนต์ ช.2
ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นวิทยากร ระบบการให้น้ำพืชและมีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 50 ราย

20/12/2560

วันที่ 20 ธ.ค. 2560

ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น นายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์
และนายสงวนศักดิ์ วงศ์สระคู พนักงานขับรถยนต์ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวิทยากร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 1 โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
ทดแทนแรงงานเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายธานินทร์ ชัชวัชวิมล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เป็นประธานเปิด
และมีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรม 25 ราย

20/12/2560

วันที่ 19 ธ.ค. 2560

ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
พร้อมนายอดุลย์ คำสกล พนักงานขับรถยนต์ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวิทยากร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 1 โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
ทดแทนแรงงานเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561 และมีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 25 ราย

19/12/2560

วันที่ 18 ธ.ค. 2560

ณ สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
พร้อมนายอดุลย์ คำสกล พนักงานขับรถยนต์ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวิทยากร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 1 โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
ทดแทนแรงงานเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561 และมีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 25 ราย

18/12/2560

วันที่ 15 ธ.ค. 2560

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 2 คน ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
ปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร การใช้และบำรุงรักษาระบบการให้น้ำพืชและพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรอย่างถูกวิธี และมีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรม
จำนวน 60 ราย ณ ศาลาประชาคมกลุ่มผักใหญ่บ้านเกษตรพัฒนา เพื่อและมีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 60 ราย
ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลน้ำคำ ต.น้ำคำ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

15/12/2560

วันที่ 15 ธ.ค. 2560

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ และนายสงวนศักดิ์ วงศ์สระคู พนักงานขับรถยนต์ เป็นวิทยากร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 1
โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561 และมีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรม 25 ราย
ณ ที่ทำการนาแปลงใหญ่ตำบลพระกลางทุ่ง ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

15/12/2560

วันที่ 14 ธ.ค. 2560

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และนายอดุลย์ คำสกล พนักงานขับรถยนต์ เป็นวิทยากร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 1
โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561 และมีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 25 ราย
ณ บ้านยางชุม ม.4 ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

14/12/2560

วันที่ 14 ธ.ค. 2560
นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ และนายสงวนศักดิ์ วงศ์สระคู พนักงานขับรถยนต์ เป็นวิทยากร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 1
โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายสมรัก ภูเดช หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต สนง.เกษตรจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิด และมีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 25 ราย
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า (ศพก.) ต.พิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

14/12/2560
วันที่ 14 ธ.ค. 2560

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 2 คน ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
ปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร การใช้และบำรุงรักษาระบบการให้น้ำพืชและพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรอย่างถูกวิธี
โดยมีนางสุรีย์รัตน์ ชารีแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นประธานเปิด และมีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 50 ราย
ณ ศาลาประชาคมกลุ่มผักใหญ่บ้านเกษตรพัฒนา ม. 8 ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

14/12/2560

วันที่ 13 ธ.ค. 2560

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 2 คน ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
ปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร การใช้และบำรุงรักษาระบบการให้น้ำพืชและพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรอย่างถูกวิธี และมีเกษตรกรเข้าร่วม
ฝึกอบรมจำนวน 50 ราย ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวรอง ม. 10 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

13/12/2560

วันที่ 13 ธ.ค. 2560

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ และนายสงวนศักดิ์ วงศ์สระคู พนักงานขับรถยนต์ เป็นวิทยากร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 1
โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561 และมีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 25 ราย
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าบ้านสงเปลือย (ศพก.) หมู่ 5 ตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

13/12/2560

วันที่ 14 – 17 ธ.ค. 2560

ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ นางบัวเรียน ก่อทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนางทองวรรณ อาวรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ
ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เข้าร่วมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 1 และมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิด

14/12/2560

วันที่ 12 ธ.ค. 2560

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 2 คน ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
ปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร การใช้และบำรุงรักษาระบบการให้น้ำพืชและพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรอย่างถูกวิธี
โดยมีนายสมชาย เล็งสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเสิงสาง เป็นประธานเปิด
และมีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 50 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

12/12/2560

วันที่11-24 ธันวาคม 2560

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดร้อย
มอบนายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมพนักงานขับเครื่องจักรกลเบา ให้บริการสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว (การไถกลบตอชังฟางข้าว) เป้าหมาย 100 ไร่ ณ แปลงส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

12/12/2560

วันที่ 12 ธ.ค. 2560

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ และนายสงวนศักดิ์ วงศ์สระคู พนักงานขับรถยนต์ เป็นวิทยากร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 1
โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายคำพอง อันทะไชย เกษตรอำเภอโพนทอง
เป็นประธานเปิด และมีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 25 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าบ้านดงดิบ หมู่ 5
ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

12/12/2560

วันที่ 8 ธ.ค. 2560

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ และนายสงวนศักดิ์ วงศ์สระคู พนักงานขับรถยนต์ เป็นวิทยากร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 1
โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายสีทวน คำงาม เกษตรอำเภอเกษตวิสัย เป็นประธานเปิด
และมีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 25 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเกษตรวิสัย เภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

8/12/2560

วันที่ 8 ธ.ค. 2560

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 2 คน ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
ปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร การใช้และบำรุงรักษาระบบการให้น้ำพืชและพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรอย่างถูกวิธี
โดยมีนายไพจิตร ไพรจิตรวรกุล เกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ เป็นประธานเปิด และมีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 50 ราย
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

8/12/2560

วันที่ 7 ธ.ค. 2560

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และนายอดุลย์ คำสกล พนักงานขับรถยนต์ เป็นวิทยากร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 1
โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561 และมีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 25 ราย
ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร อ.เมือง จังหวัดมุกดาหาร
7/12/2560

วันที่ 7 ธ.ค. 2560

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 2 คน ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
ปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร การใช้และบำรุงรักษาระบบการให้น้ำพืชและพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรอย่างถูกวิธี และมีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรม
จำนวน 50 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต.หนองสวรรค์ อ.เมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

7/12/2560

วันที่ 4 ธ.ค. 2560

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 2 คน ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
ปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร การใช้และบำรุงรักษาระบบการให้น้ำพืชและพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรอย่างถูกวิธี
โดยมีนายสันติภาพ โทนหงส์สา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเสลภูมิ เป็นประธานเปิดงาน
และมีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 50 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

4/12/2560

วันที่ 1 ธ.ค. 2560

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด มอบนายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
และนายอดุลย์ คำสกลพนักงานขับรถยนต์ เป็นวิทยากร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 1 และมีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 25 ราย
ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านช่างปี่ อ.ศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

1/12/2560

วันที่ 30 พ.ย. 2560

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ และนายสงวนศักดิ์ วงศ์สระคู พนักงานขับรถยนต์ เป็นวิทยากร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 1
โดยมีนายเมธี ซินชัย เกษตรอำเภอขุขันธ์ เป็นประธานเปิดและมีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 50 ราย ณ สำนักงานเกษอำเภอขุขันธ์ เภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

30/11/2560

วันที่ 30 พ.ย. 2560

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และนายอดุลย์ คำสกลพนักงานขับรถยนต์ เป็นวิทยากร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 1
และมีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 25 ราย ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 13 ต.หนองหลวง อ.โนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

30/11/2560

วันที่ 29 พ.ย. 2560 เวลา 09.30 น.

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายสิทธิโชค จันทร์ส่อง เป็นประธานเปิดการประชุมข้าราชการและลูกจ้างศูนย์ฯ ครั้งที่ 4/2560
พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์จำนวน 17 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
29/11-2560

วันที่ 25 พ.ย. 2560

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ร่วมพิธีเปิดห้องเรียนรู้น้ำมันยางนา และกิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมลานพาแลง กินข้าวใหม่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

25/11/2560

วันที่ 24 พ.ย. 2560 เวลา 09.00 น.

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมนางบัวเรียน ก่อทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ
โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

24/11/2560

วันที่ 23 พ.ย. 2560 เวลา 09.00 น

. นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง
เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอธวัชบุรี (ศพก.) จังหวัดร้อยเอ็ด
23/11/2560

วันที่ 23 พ.ย. 2560 เวลา 08.00 น.

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่จำนวน 2 คน ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการ
ซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร ในงานออกหน่วยบริการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ฯ
ปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน
ณ โรงเรียนบ้านข่อย หมู่ 4 ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
23/11/2560

วันที่ 22 พ.ย. 2560

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายบุญศรี จตุพรม และนายวีระชัย สังฆะมณี พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา จัดทำแปลงสาธิต ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริการจัดการสินค้าเกษตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย
ระหว่างวันที่ 22 – 23 พ.ย. 2560 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยโสธร อ.เมือง จ.ยโสธร
22/11/2560

วันที่ 16 พ.ย. 2560

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมนายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ ตรวจเช็คซ่อมแซมรถแทรกเตอร์
และให้คำแนะนำการใช้งาน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
08/11/2560

วันที่ 16 พ.ย. 2560 เวลา 08.30 น.

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด มอบนายสงวนศักดิ์ วงศ์สระคู , นายอดุลย์ คำสกล พนักงานขับรถยนต์ เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วยการทำความสะอาดบริเวณรอบศาลากลางจังหวัด การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ การตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณรั้วศาลากลางจังหวัด เพื่อให้เกิดความสวยวามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
16/11/2560

วันที่ 8 พ.ย. 2560

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงาน
โครงการ ประจำปี 2561 โดยมี นายบรรพต เชื้อเพชร รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท
พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ชัยนาท นายบุญส่ง หนองนา วิศวกรการเกษตรชำนาญการ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรม
และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร้อยเอ็ด รวม 20 ราย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

08/11/2560

 

" สงวนสิทธิ์ " ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
โทร.043-569115 e-mail : aepd03@gmail.com / aopdm04.doae.go.th / https://www.facebook.com/profile.php?id=100009602690456
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายธนากร พลเยี่ยม got1171@hotmail.com