ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
หน้าแรก ประวัติ สถานที่ตั้ง แผนที่ พื้นที่รับผิดชอบ บทบาทภารกิจ การบริการ วิสัยทัศน์ งานโครงการ แผนผังเว็บไซต์ บุคลากร ติดต่อเรา

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2558

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2559

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2560

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2561

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2562

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2563

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2564

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมนายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และนายสุมาตย์ ธุระนิตย์ นายช่างเครื่องยนต์ ช.2
ติดตามงานศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง วันที่ 28 กันยายน 2559
ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชบ้านหนองตะลุมปุ๊ก ต.หนองไม้ไผ่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 21 – 23 กันยายน พ.ศ. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 7 คน ร่วมประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร
ระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ สวนพงษ์แตงการ์เด้นท์ อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริเทคโนโลยการเกษตร ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการบำรุงรักษา
เครื่องจักรกลการเกษตรในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมารและโครงการเยี่ยมเยียนประชาคม วันที่ 21 กันยายน 2559
ณ วัดบ้านโนนเมือง ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559

วันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 08.30 น. ณ ห้องมงกุฎเพชรโรงแรมโฆษะขอนแก่น อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายโอฬาร พิทักษ์
พร้อมด้วย นายไพรัช หวังดี ที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายพีรพร พร้อมเทพ ผู้อำนวยการกองแผนงาน
ตรวจเยี่ยมการรายงานผลระบบส่งเสริมการเกษตร MRCF และแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560-2564
มีผู้เข้าร่วมรับฟังประกอบด้วยเกษตรจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 12 จังหวัด
และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ 8 ศูนย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจำนวน 300 ราย
และเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 12 – 15 กันยายน 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ครั้งที่ 2/2559 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
และพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ ร่วมสัมมนาระบบส่งเสริมการเกษตร MRCF และแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร
พ.ศ.2560-2564 ระหว่างวันที่ 12 – 15 กันยายน 2559 ณ โรงแรมโฆษะขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 8 – 10 กันยายน 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 6 คน ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ
การส่งเสริมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร ในงาน SIMA ASMAN Thailand 2016
ระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2559

วันพุธที่ 31 ส.ค. 2559 เวลา 10.00 น. นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4
จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะทำงานโครงการสร้างงานสร้างรายได้ให้เกษตรกรในฤดูแล้ง
ปี 59/60 ครั้งที่ 1/2559 โดยมีนายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ ทำงานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้าวประจำ
สำนักงานเกษตรจังหวัด กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์)
และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติการในพื้นที่กลุ่มจังหวัด พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
จำนวน 21 ราย ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมติดตามปลัดกระทรวงพาณิชย์และผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อติดตามดำเนินงาน
ของศูนย์ข้าวนาแปลงใหญ่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรบ้านโนนชัย หมู่ที่5 ต.หนองบัว อ.อาจสามารถ และศูนย์การเรียนรู้นาแปลงใหญ่
ต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมนายยุทธนา สิทธิกัน วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ สำรวจหน้างานและวางแผนการจัดระบบน้ำ
แปลงหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา วันที่ 19 สิงหาคม 2559
ณ วัดป่าธรรมดา บ้านคึมมะอุ ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดเวทีเรียนรู้ระดับจังหวัด โดยมีท่านสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรมเป็น เป็นประธานเปิดการสัมมนา
วันที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประดับเพชร โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนางบัวเรียน ก่อทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมสัมมนาบูรณาการจัดทำแผนสนับสนุนการปฏิบัติงาน
วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่ 4 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน นายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ และนายบุญศรี จตุพรม
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา ร่วมจัดนิทรรศการงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
ระหว่างวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559

วันที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4
จังหวัดขอนแก่น วางแผนริเริ่มจัดทำโครงการเลี้ยงไก่สัญจร (Mobile henhouse) หลังฤดูการเก็บเกี่ยวข้าว
ร่วมกับนายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยี การเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัด ร้อยเอ็ด
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจำนวน 6 ราย ณ โรงเรือนเก็บวัสดุและเครื่องมือการเกษตร ของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมการเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรในงาน
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชนุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร
เพื่อเทิดพระเกียรติระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ประจำปี 2559
ณ โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นประธานเปิดงาน วันถ่ายทอดความรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) และบริการการเกษตร
เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรตำบลบัวคำ ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่อง ยนต์ นายสุริยา สัตยาคุณ พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
ร่วมจัดนิทรรศการและถ่ายทอดความรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลบัวคำ 
ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด 
มอบนายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ นายสุริยา สัตยาคุณ และ นายบุญศรี จตุพรม พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
ร่วมจัดนิทรรศการและถ่ายทอดความรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๕๙
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านเซียงเหี่ยน หมู่ที่ 3 ตำบลเขวา
อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ นายสุริยา สัตยาคุณ และ นายบุญศรี จตุพรม พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
ร่วมจัดนิทรรศการและถ่ายทอดความรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลโพธิ์ทอง หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ทอง
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 13 - 15 ก.ค. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด 
มอบนายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญการ และนายสุมาตย์ ธุระนิตย์ ช่างเครื่องยต์ ช.2
เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการระดมความคิดเห็นและถอดบทเรียน การส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่เกษตร ประจำปี 2559
ณ โรงแรมศิลามณี รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ นายสุริยา สัตยาคุณ และนายบุญศรี จตุพรม พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
ร่วมจัดนิทรรศการและถ่ายทอดความรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านเขว้าน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลมะบ้า
อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร  จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ นายสุริยา สัตยาคุณ และนายบุญศรี จตุพรม พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
ร่วมจัดนิทรรศการและถ่ายทอดความรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
ณ บ้านหนองเผือก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร  จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ นายสุริยา สัตยาคุณ และนายบุญศรี จตุพรม พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
ร่วมจัดนิทรรศการและถ่ายทอดความรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
ณ บ้านหนองตอน้อย ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร  จังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมนายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมเป็นวิทยากรในงาน วันถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพืชอาหารและพลังงาน ปี 2559
ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านหัวนา ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ระหว่างวันที่ 1 - 2  ก.ค. 2559 

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร  จังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมนายยุทธนา สิทธิกัน วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ และนายสุมาตย์ ธุระนิตย์ ช่างเครื่องยนต์
ร่วมจัดนิทรรศการการใช้ระบบน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตในงานวัรถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี (Field Day) และให้บริการ
การเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ปี 2559ณ ศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรบ้านหนองแดงตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 29 - 30 มิ.ย. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร  จังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมนายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญการ นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
และนายยุทธนา สิทธิกัน วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้จัดการพื้นที่
โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ปี 2559
ณ โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2559 – 1 ก.ค. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนางบัวเรียน ก่อทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิกการสรุปประเด็นนำเสนอข้อมูล รุ่นที่ 1
โดยท่านสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม
ณ ห้องประชุม 7 กรมส่งเสริมการเกษตร ขั้น 5 อาคาร 7 จตุจักร กทม.

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร  จังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมนายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมเปิดงานและจัดนิทรรศการ
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) โดยท่าน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนายโอฬาร พิทักษ์ เป็นประธานเปิดงาน
ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลหมูม่น ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญการ และนายยุทธนา สิทธิกัน วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ
ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านนาตากลม หมู่ที่ 8
ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 12 - 16 มิ.ย. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมนายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการ
และเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายการให้บริการเตรียมดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
ณ บ้านสวนรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค

เมื่อวันที่ 11 – 12 มิ.ย. 59

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด  
มอบนางบัวรียน ก่อทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) ละด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) โดยมี นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และวิทยากร จาก กรมบัญชีกลาง ให้กับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบ
งานด้านพัสดุและงานการเงิน ทั่วประเทศ กว่า 250 คน พร้อมทั้งได้มอบนโยบายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
ตามระเบียบ ยึดหลัก ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้และให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการใช้
เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปี 2559 กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพการให้บริการเครื่องจักรกล
การเกษตรศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง จำนวนเกษตรกร 21 ราย 
ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด อ.บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญการ พร้อมนางบัวเรียน ก่อทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปี 2559
กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
จำนวนเกษตรกร 20 ราย ณ บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ต.หนองไม้ไผ่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญการ พร้อมนางบัวเรียน ก่อทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปี 2559
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
ณ ศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลังบ้านหนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดงานการให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์การเกษตร โดยช่างเกษตรท้องถิ่น ภายใต้
โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปี 2559และงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)
โดยมีนายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่4 จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 25 – 27 พ.ค. 59 

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายยุทธนา สิทธิกัน วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการ
เกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปี 2559 หลักสูตร พัฒนาศักยภาพผู้จัดการแปลงส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่
ณ โรงแรม ทีเค.พาเลช &คอนเวนชั่น หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 13 - 16 พ.ค. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนางทองวรรณ อาวรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1
ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 16 พ.ค 2559

นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่4 จังหวัดขอนแก่นได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผอ.ศูนย์ฯ
และนายเสน่ห์ รัตนภรณ์ กษจ.ร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ทางการเกษตร ปี 2559 หลักสูตร การลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร เกษตรกรเข้าอบรม 25 ราย
ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองผือ ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายยุทธนา สิทธิกัน วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ ร่วมจัดนิทรรศการงานถ่ายทอดเทคโนโลยี  (Fied Day)
และขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่ ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (นายอดิศร เหล่าสะพาน)
บ้านดอนมัน หมู่ 13 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ทางการเกษตร ปี 2559 หลักสูตร การลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร เกษตรกรเข้าอบรม 25 ราย
ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านสำโรง หมู่ 6 ตำบลเมืองที อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด  
มอบนายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ทางการเกษตร ปี 2559 หลักสูตร การลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร เกษตรกรเข้าอบรม 25 ราย
ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านโพนฮาด ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ทางการเกษตร ปี 2559 หลักสูตร การลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร เกษตรกรเข้าอบรม 25 ราย
  ณ วัดบ้านนาทอง ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ทางการเกษร ปี 2559 หลักสูตร การลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร เกษตรกรเข้าอบรม 25 ราย 
ณ ศาลาประชาคม หมู่ 6 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ทางการเกษตร ปี 2559 หลักสูตร การลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร เกษตรกรเข้าอบรม 25 ราย
ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลผักไหม ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร   จังหวัดร้อยเอ็ด
 มอบนายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ทางการเกษตร ปี 2559 หลักสูตร การลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร เกษตรกรเข้าอบรม 25 ราย
ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรบ้านหนองแอวมอง ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ               

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด  
มอบนายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ จัดกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ทางการเกษตร ปี 2559 หลักสูตร การลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร เกษตรกรเข้าอบรม 27 ราย
ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรบ้านหนองหว้า ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2559 

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด  
มอบนายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ และเจ้าหน้าทศูนย์ฯ จัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี 2559 หลักสูตร การลาค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร
เกษตรกรเข้าอบรม 25 รายณ โรงเรียนบ้านยางน้อย ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด  
มอบนายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี 2559 หลักสูตรการลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร
เกษตรกรเข้าอบรม 25 ราย ณ บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ 10 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 

เมื่อวันที่ 20 - 22 เมษายน 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด 
มอบนายยุทธนา สิทธิกัน วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการผลิตองค์ความรู้ความเข้าใจ
ในรูปแบบวีดีทัศน์ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

เมื่อวันที่ 19 - 21 เม.ย. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายวิไลโมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมทีมวิทยากร และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปี 2559 หลักสูตร ช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 3 
ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
 มอบนางบัวเรียน ก่อทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริกาโครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ปี 2559
 ณ โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 21 - 22 มี.ค. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมนายยุทธนา สิทธิกัน วิศวกรการเกษตรปฏบัติการ และนางบัวเรียน ก่อทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษร
จัดนิทรรศการให้บริการสาธิตถ่ายทอดความรู้ด้านเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตมันสำปะหลัง
(การไถระเบิดดินดาน) ในพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ บ้านหนองรัง ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 22 - 24 มี.ค. 59 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายวิไลโมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมทีมวิทยากร และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปี 2559
หลักสูตร ช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 2 รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด 
ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 16 - 18 มี.ค. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายวิไลโมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมทีมวิทยากร และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปี 2559
หลักสูตร ช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 2 รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายยุทธนา สิทธิกัน วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ และนายสุมาตย์ ธุระนิตย์ ช่างเครื่องยนต์ ช.2
สำรวจออกแบบระบบการให้น้ำพืช โดยมีท่านเกษตรอำเภอดงหลวง นายชื่น คำมุงคุณ ร่วมสำรวจ
ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนโรงเรียนตำรวจตระเวนายแดน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายนายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ และนายสุมาตย์ ธุระนิตย์ ช่างเครื่องยนต์ ช.2
ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ 2559 
ณ บริเวณสนามกีฬาบ้านกระจาย หมู่ที่ 1 ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายยุทธนา สิทธิกัน วิศกรการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการงาน
การสาธิตและถ่ายทอดความรู้ด้านเครื่องจักรกลการเกาตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง
ณ แปลงส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่บ้านนาตากลม ตำโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และนายประยงค์ รังกลิ่น ช่างเครื่องยนต์
ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
บ้านโพนฮาด ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 59 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายประยงค์ รังกลิ่น ช่างเครื่องยนต์ และนายสุมาตย์ ธุระนิตย์ ช่างเครื่องยนต์ ช 2.
ร่วมจัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตที่ได้รับผลจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาเกษตร
ณ ตำบลบึงงาม อ.ทางเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 59 ถึงวันที่ 4 มี.ค. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกให้บริการสาธิต
การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง (ไถระเบิดดินดาน)
แปลงส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ณ พื้นที่ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์  

เมื่อวันที่ 24 - 25 ก.พ. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมด้วยนายยุทธนา สิทธิกัน วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ สำรวจและวัดแปลงการจัดทำระบบน้ำ
เพื่อพัฒนาการผลิตพืชในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ณ พื้นที่อำเภอฆ้องชัย ,อำเภอกมลาไส
,อำเภอยางตลาด ,อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนางบัวเรียน ก่อทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์
ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
ครั้งที่ 2/2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ และนายสุมาตย์ ธุระนิตย์ ช่างเครื่องยนต์ ช.2 ร่วมอบรมโครงการอบรม
เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตรการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 16 - 17 ก.พ. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ และนายสุมาตย์ ธุระนิตย์ ช่างเครื่องยนต์ ช.2 
ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคระห์ ณ โรงเรียนสระพังวิทยาคม อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 17 - 18 ก.พ. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และนายยุทธนา สิทธิกัน วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ
จัดฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชนหลักสูตรการเก็บเกี่ยวข้าว รุ่นที่ 1
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกลาง ต.กุดกลาง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

เมื่อวันที่  12 - 16 ก.พ. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
และเจ้าหน้าที่ศูนย์ ร่วมจัดนิทรรศการงานเทศการข้าวหอมมะลิโลกจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
และนายยุทธนา สิทธิกัน วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าว
โดยวิธีเปียกสลับแห้ง จังหวัดร้อยเอ็ด ณ แปลงสาธิตการปลูกข้าวโดยวิธีเปียกสลับแห้ง
ของนายธงชัย สุทธิประภา บ้านท่าใหม่ ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2559

นายสมบูรณ์ ซารัมย์  ‎ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่4 จังหวัดขอนแก่น
ได้เดินทางเข้าเยี่ยมและมอบนโยบาย แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ ‎ร่วมอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต
การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ จัดสาธิตและถ่ายถอดความรู้ด้านเครื่องจักรกล
การเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ณ แปลงส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ บ้านยางน้อย ตำบลบึงแก
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 

เมื่อวันที่ 14 - 15 ม.ค. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันสาธิตการไถระเบิดดินดานเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังและติดตามผล
การดำเนินงานของกลุ่ม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ต. โนนแดง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

เมื่อวันที่  11 – 22  ม.ค. 2559

นายสุชาติ  กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร  จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกล
การเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปีงบประมาณ 2559 ณ หมู่บ้านต่างๆ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ / อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ /
อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร /อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ /อ.เซกา , พรเจริญ จ.บึงกาฬ / อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 

เมื่อวันที่ 11 – 22  ม.ค. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกล
การเกษตรทดแทนแรงงานเกษตรปีงบประมาณ 2559 ณ หมู่บ้านต่างๆ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ / อ.เมือง อ.วาปี จ.มหาสารคาม
/ อ.เมือง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร /อ.ท่าลี่ , อ.ปากชม จ.เลย / อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

  เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2558

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายยุทธนา สิทธิกัน วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกล
การเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปีงบประมาณ 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลนาเยีย
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 15 – 18 ธ.ค. 2558

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกล
การเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร” ปีงบประมาณ 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2558

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นประธานเปิดงาน จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปีงบประมาณ 2559
นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์  ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านโพนฮาด ตำบลดงครั่งน้อย
อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2558

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมเป็นเกียรติในการคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับกลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปี 2559
ณ กลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวบ้านร่องคำ ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2558

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
 มอบนายวิไล โมกกาย เข้าร่วมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 12 และประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการ  ณ ห้องประชุมบริษัทบูรพาฟาร์ม จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 16- 18 พ.ย. 58

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
และเจ้าหน้าที่ศูนย์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะเชิงกระบวนการส่งเสริมการหยุดการเผา
ในพื้นที่การเกษตร ณ โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นส์ จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 3-5 พ.ย. 2558

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนางบัวเรียน ก่อทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อวีดีทัศน์เบื้องต้น
เพื่อประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่4 ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 28 - 30 ต.ค. 58

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบหมายให้ นายยุทธนา สิทธิกันวิศวกรการเกษตรปฎิบัติการ , นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฎิบัติงาน
และนายสุมาตย์ ธุระนิตย์ ช่างเครื่องยนต์ เข้ารับการถอดองค์ความรู้เรื่องระบบการให้น้ำพืชจากผู้เกษียณอายุราชการ
ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริฯ การจัดการพื้นที่และวิสวกกรรมเกษตร ชั้น 5 อาคาร 5 กรมส่งเสริมการเกษตร

 

" สงวนสิทธิ์ " ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
โทร.043-569115 e-mail : aepd03@gmail.com / aopdm04.doae.go.th / https://www.facebook.com/profile.php?id=100009602690456
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายธนากร พลเยี่ยม got1171@hotmail.com