ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2558

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2559

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2560

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2561

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2562

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2563

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2564

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 24 กันยายน 2563

นางบัวเรียน ก่อทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 5 คน ได้รับมอบหมายจากนายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมสัมนาหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563

วันที่ 23 กันยายน 2563

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ติดตามงานโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร ประจำปี 2563

วันที่ 23 กันยายน 2563

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจากนายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ออกแบบและติดตั้งระบบการให้น้ำพืช

วันที่ 22 กันยายน 2563

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ติดตามงานโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร ประจำปี 2563

วันที่ 22 กันยายน 2563

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจากนายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ออกแบบและติดตั้งระบบการให้น้ำพืช

วันที่ 16 -18 กันยายน 2563

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ติดตามงานโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร ประจำปี 2563

วันที่ 11 กันยายน 2563

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจากนายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมจัดนิทรรศการในงานรณรงค์ถ่ายทอดความรู้การผลิตและขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 10 กันยายน 2563

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 3 ประจำปี 2563

วันที่ 9 กันยายน 2563

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 3 ประจำปี 2563

วันที่ 9 กันยายน 2563

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจากนายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมจัดนิทรรศการในงานรณรงค์ถ่ายทอดความรู้การผลิตและขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 8 กันยายน 2563

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 3 ประจำปี 2563

วันที่ 4 กันยายน 2563

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจากนายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมจัดนิทรรศการในงานรณรงค์ถ่ายทอดความรู้การผลิตและขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 1 - 3 กันยายน 2563

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 3 ประจำปี 2563

วันที่ 31 สิงหาคม 2563

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ นายสุมาตย์ ธุระนิตย์ ช่างเครื่องยนต์ ช.3 ได้รับมอบหมายจากนายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ติดตามงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ปี 2563

วันที่ 27 สิงหาคม 2563

นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจากนายสุชาติ กลิ่นทองหลาง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเปิดงาน "เกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 และรวมพลคนเกษตรสร้างชาติ

วันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2563

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 3 ประจำปี 2563

วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2563

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมนายสุมาตย์ ธุระนิตย์ ช่างเครื่องยนต์ ช.3 ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา

วันที่ 21 สิงหาคม 2563

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมงานณรงค์ถ่ายทอดความรู้การผลิตและขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี ประจำปี 2563

วันที่ 21 สิงหาคม 2563

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมนายสุมาตย์ ธุระนิตย์ ช่างเครื่องยนต์ ช.3 ได้รับมอบหมายจากนายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมจัดนิทรรศการระบบการให้น้ำพืช ในงานรณรงค์ถ่ายทอดความรู้การผลิตและขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี ประจำปี 2563

วันที่ 20 สิงหาคม 2563

นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดการถ่ายทอดความรู้ด้านเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2563

วันที่ 19 สิงหาคม 2563

นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดการถ่ายทอดความรู้ด้านเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2563

วันที่ 18 สิงหาคม 2563

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักรทางการเกษตร

วันที่ 18 สิงหาคม 2563

นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดการถ่ายทอดความรู้ด้านเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2563

วันที่ 14 สิงหาคม 2563

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมติดตามและหาแนวทางการขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่หลังปีที่ 3 และส่งเสริมให้มีการดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชนในกลุ่นนาแปลงใหญ่

วันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2563

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 3 ประจำปี 2563

วันที่ 11 สิงหาคม 2563

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมนายสุมาตย์ ธุระนิตย์ ช่างเครื่องยนต์ ช.3 ได้รับมอบหมายจากนายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรเรื่อง ระบบการให้น้ำแก่พืชและองค์ประกอบของระบบน้ำ/แนวทางการใช้ระบบการให้น้ำพืชอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 10 สิงหาคม 2563

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมนายสุมาตย์ ธุระนิตย์ ช่างเครื่องยนต์ ช.3 ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

นายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ และนายบุญศรี จตุพรม พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563

นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2563

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 2 ประจำปี 2563

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมนายสุมาตย์ ธุระนิตย์ นายช่างเครื่องยนต์ ช.3
ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในที่การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 2 ประจำปี 2563

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 2 ประจำปี 2563

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมนายสุมาตย์ ธุระนิตย์ ช่างเครื่องยนต์ ช.3 ได้รับมอบหมายจากนายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรเรื่อง ระบบการให้น้ำไม้ผล - พืชผัก ณ สำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 2 ประจำปี 2563

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมนายสุมาตย์ ธุระนิตย์ ช่างเครื่องยนต์ ช.3 ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรเรื่อง ระบบการให้น้ำไม้ผล - พืชผัก ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง ระบบการให้น้ำพืชและพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2563

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมนางบัวเรียน ก่อทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการ ระดับเขต เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน การจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักกลทางการเกษตร ปี 2563
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการเครื่องจักรกลกาเกษตรชุมชนในพื้นที่แปลงใหญ่ หลักสูตร "การใช้และบำรุงรักษารถแทรคเตอร์เพื่อการเกษตร"

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักกลทางการเกษตร ปี 2563

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 2 ประจำปี 2563

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 2 ประจำปี 2563

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน การจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักกลทางการเกษตร ปี 2563

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักกลทางการเกษตร ปี 2563

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 2 ประจำปี 2563

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 2 ประจำปี 2563

วันที่ 30 มิถุนายน 2563

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 2 ประจำปี 2563

วันที่ 30 มิถุนายน 2563

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานการ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2563
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการเครื่องจักรกลกาเกษตรชุมชนในพื้นที่แปลงใหญ่ หลักสูตร "การใช้และบำรุงรักษารถแทรคเตอร์เพื่อการเกษตร" ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 30 มิถุนายน 2563

นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักกลทางการเกษตร ปี 2563

วันที่ 26 มิถุนายน 2563

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมพิธีปิดงานการจัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 2 ประจำปี 2563

วันที่ 26 มิถุนายน 2563

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 2 ประจำปี 2563

วันที่ 25 มิถุนายน 2563

นางบัวเรียน ก่อทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 25 มิถุนายน 2563

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 2 ประจำปี 2563

วันที่ 24 มิถุนายน 2563

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 2 ประจำปี 2563

วันที่ 22 มิถุนายน 2563

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ นายสุมาตย์ ธุระนิตย์ ช่างเครื่องยนต์ ช.3 ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ฝึกอบรมการพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก. เครือข่าย โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หัวข้อ ระบบการให้น้ำพืชและพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 22 มิถุนายน 2563

นาชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ นายสุมาตย์ ธุระนิตย์ ช่างเครื่องยนต์ ช.3 ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ฝึกอบรมการพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก. เครือข่าย โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หัวข้อ ระบบการให้น้ำพืชและพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร โดยมีนายสันติภาพ โทนหงษ์สา เกษตรอำเภออาจสามารถ

วันที่ 18 มิถุนายน 2563

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องยนต์ทางการเกษตร ประจำปี 2563

วันที่ 17 มิถุนายน 2563

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องยนต์ทางการเกษตร ประจำปี 2563

วันที่ 16 มิถุนายน 2563

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องยนต์ทางการเกษตร ประจำปี 2563

วันที่ 16 มิถุนายน 2563

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมนายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
ร่วมทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตร

วันที่ 12 มิถุนายน 2563

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 2 ประจำปี 2563

วันที่ 12 มิถุนายน 2563

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการกล่าวปิดงานการฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 2 ประจำปี 2563 และมอบใบประกาศให้แก่เกษตรกร

วันที่ 11 มิถุนายน 2563

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมนายสุมาตย์ ธุระนิตย์ นายช่างเครื่องยนต์ ช.3
ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดีฯ ณ ห้องประชุมทักษิณ อาคารอำนวยการ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 11 มิถุนายน 2563

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 2 ประจำปี 2563

วันที่10 มิถุนายน 2563

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 2 ประจำปี 2563

วันที่ 10 มิถุนายน 2563

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ติดตามงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ปี 2563

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรด้วยวิธี การล้างไส้กรองอากาศ เครื่องยนต์เกษตร (รถไถนาเดินตาม) เมื่อเครื่องยนต์ทำงานครบ 100 ชั่วโมง

วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2563

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 5 คน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ดำเนินการทำแปลงทดสอบงานวิจัย ประจำปี 2563 ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมนายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ นายสุมาตย์ ธุระนิตย์ ช่างเครื่องยนต์ ช.3
ติดตั้งระบบการให้น้ำพืช ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 21- 23 เมษายน 2563

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการทำแปลงทดสอบงานวิจัย ประจำปี 2563

วันที่ 3 เมษายน 2563

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์จำนวน 19 คน ประชุมข้าราชการและลูกจ้างศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 27 มีนาคม 2563

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนด #มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดจของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID

วันที่ 18 มีนาคม 2563

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 13 มีนาคม 2563

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมการติดตามงาน นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ติดตามงานและมอบนโยบาย เพื่อเร่งรัด ขับเคลื่อนงานสำคัญตามนโยบาย

วันที่ 9 มีนาคม 2563

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายสุมาตย์ ธุระนิตย์ ช่างเครื่องยนต์ ช3.
ร่วมงานรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่เกษตร – ตัดอ้อยสดลดมลพิษ ชูพื้นที่ทำแปลงใหญ่อ้อยอัจฉริยะ ขับเคลื่อนมาตรการลดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรรม แบบยั่งยืน

วันที่ 9 มีนาคม 2563

ชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รายการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชทีี่ 7 จังหวัดมหาสารคาม โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่1

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเปิดงานสาธิตและถ่ายทอดความรู้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว
ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปี 2563 โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด ณ แปลงส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่บ้านดงยาง ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมจัดนิทรรศการสถานีระบบการให้น้ำพืชและพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ในงานสาธิตและถ่ายทอดความรู้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปี 2563
โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด ณ แปลงส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่บ้านดงยาง ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด สาธิตและถ่ายทอดความรู้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปี 2563
โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด ณ แปลงส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่บ้านดงยาง ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

นางบัวเรียน ก่อทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นายสุมาตย์ ธุระนิตย์ ช่างเครื่องยนต์ ช3. ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ติดตามงานผลการดำเนินงานศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ประจำปี 2563 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มระเบิดดินดาน บ้านหนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

นางบัวเรียน ก่อทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นายสุมาตย์ ธุระนิตย์ ช่างเครื่องยนต์ ช3. ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ติดตามงานผลการดำเนินงานศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ประจำปี 2563
ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มระเบิดดินดาน บ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ 3 ต.หนองไม้งาม อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
เ ป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนเลิงนกทาตามศาสตร์พระราชา บ้านสวาสดิ์ ม.3 ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

นางบัวเรียน ก่อทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นายสุมาตย์ ธุระนิตย์ ช่างเครื่องยนต์ ช3. ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ติดตามงานผลการดำเนินงานศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ประจำปี 2563 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกมันสำปะหลังบ่อถ้ำ ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมจัดนิทรรศการรณรงค์ลดเผาในท้องถิ่น โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2563 โดยมีนายศรัทรา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บ้านชาด หมู่ที่ 9 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมจัดนิทรรศการงานวันเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังและรณรงค์เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
ณ แปลงเกษตรกร นางวัชรี แสงประสิทธิ์ หมู่ที่ 7 บ้านกังกง ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ นายสุมาตย์ ธุระนิตย์ ช่างเครื่องยนต์ ช.3 ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรโครงการพัฒนาห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร การทำเกษตรผสมผสาน ระบบการให้น้ำพืชและพลังงานแสงอาทิตย์
ณ เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ 2563
โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ โรงเรียนบ้านเม็กดำ ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเกษตรอำเภอนายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเกษตรอำเภอน้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้นวัตกรรมส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ณ แปลงสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของนางเดือนเพ็ญ เสาศิริ ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 1 ประจำปี 2563 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมพัมนาเกษตรเครือข่าย หลักสูตร ระบบการให้น้ำพืชและพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 1 ประจำปี 2563 ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ หมู่ 3 ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

นายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ นายสงวนศักดิ์ วงค์สระคู พนักงานขับรถยนต์ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตร หลักสูตร ช่างเกษตรท้องถิ่นระดับที่ 1 โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปีงบประมาณ 2563
โดยมีนายธานินทร์ ชัชวัชวิมล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมพัมนาเกษตรเครือข่าย หลักสูตร ระบบการให้น้ำพืชและพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร โดยมีนายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

นายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ นายสงวนศักดิ์ วงค์สระคู พนักงานขับรถยนต์ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตร หลักสูตร ช่างเกษตรท้องถิ่นระดับที่ 1 โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปีงบประมาณ 2563
โดยมีนายธานินทร์ ชัชวัชวิมล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอโนนสิลา จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 30 มกราคม 2563

นายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ นายสงวนศักดิ์ วงค์สระคู พนักงานขับรถยนต์ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตร หลักสูตร ช่างเกษตรท้องถิ่นระดับที่ 1 รุ่นที่ 2 โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปีงบประมาณ 2563
โดยมีนางกุหลาบ พองชัยภูมิ เกษตรอำเภอกุดชุม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศาลาเอกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

วันที่ 29 มกราคม 2563

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

วันที่ 29 มกราคม 2563

นายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ นายสงวนศักดิ์ วงค์สระคู พนักงานขับรถยนต์ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตร หลักสูตร ช่างเกษตรท้องถิ่นระดับที่ 1 รุ่นที่ 1 โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปีงบประมาณ 2563
โดยมีนายสิงห์ มาสขาว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศาลาเอกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

วันที่ 28 มกราคม 2563

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลแกงศรี อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

วันที่ 24 มกราคม 2563

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field Day) ณ ศพก. เครือข่ายตำบลท่าดอกคำ บ้านท่าดอกคำตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 23 มกราคม 2563

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าตรวจราชการพร้อมให้กำลังใจและข้อคิดในการปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
โดย นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

วันที่ 23 มกราคม 2563

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมนายสุมาตย์ ธุระนิตย์ ช่างเครื่องยนต์ ช.3
ร่วมงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว โดยมีนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่านเทคโน หมู่ 17 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 23 มกราคม 2563

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 22 มกราคม 2563

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 21 มกราคม 2563

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ศูนย์ปฎิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดตำบลโนนทอง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 20 มกราคม 2563

นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมให้บริการสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปี 2563
ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่านเทคโน หมู่ 17 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 17 มกราคม 2563

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 16 มกราคม 2563

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 15 มกราคม 2563

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 15 มกราคม 2563

นายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ นายสงวนศักดิ์ วงค์สระคู พนักงานขับรถยนต์ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตร หลักสูตร ช่างเกษตรท้องถิ่นระดับที่ 1 โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปีงบประมาณ 2563
โดยมีนายเวียน ธรรมสอน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สนง.เกษตรจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

วันที่ 14 มกราคม 2563

นายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ นายสงวนศักดิ์ วงค์สระคู พนักงานขับรถยนต์ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตร หลักสูตร ช่างเกษตรท้องถิ่นระดับที่ 1 โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปีงบประมาณ 2563
โดยมีนางจันจิรา จิอาอร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฝ่ายผลิต สนง.กษ.มห เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 13 มกราคม 2563

นายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ นายสงวนศักดิ์ วงค์สระคู พนักงานขับรถยนต์ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตร หลักสูตร ช่างเกษตรท้องถิ่นระดับที่ 1 โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปีงบประมาณ 2563
โดยมีนายปราโมทย์ ศรีมุกดา นายก อบต. เหล่าหมี เป็นประธานเปิดงาน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 10 มกราคม 2563

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ศาลประชาคมบ้านขามเปี้ย หมู่ 7 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 10 มกราคม 2563

นายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ นายสงวนศักดิ์ วงค์สระคู พนักงานขับรถยนต์ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผวจ.ยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามโรงเรียนบ้านสะแนน ต.ขุมเงิน อ.เมือง จ.ยโสธร

วันที่ 9 มกราคม 2563

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมนายสุมาตย์ ธุระนิตย์ ช่างเครื่องยนต์ ช3.
ร่วมงานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ 27 ปี สืบสานงานพระราชดำริ ตามแนววิถีเกษตรพอเพียง พร้อมเพรียงพัฒนาหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
นำศูนย์และชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน” โดยมีนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

วันที่ 9 มกราคม 2563

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมจัดนิทรรศการในงานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

วันที่ 9 มกราคม 2563

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 8 มกราคม 2563

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยมีนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

วันที่ 27 ธันวาคม 2562

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร ระบบการให้น้ำพืชและพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 51 ราย
โดยมีนายบรรจง กาวไทสง เกษตรอำเภอแคนดง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอแคนดง (ศพก.) หมู่ 4 ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 27 ธันวาคม 2562

นายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านโนนสูง ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ระหว่างวันที่ 19 - 27 ธันวาคม 2562

นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ลงพื้นที่ให้บริการสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปี 2563
ณ แปลงส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่บ้านดงยาง ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 26 ธันวาคม 2562

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 26 ธันวาคม 2562

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร ระบบการให้น้ำพืชและพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 51 ราย
โดยมีนายสมศักดิ์ พันธ์ต้น เกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 วันที่ 25 ธันวาคม 2562

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร ระบบการให้น้ำพืชและพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 50 ราย
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านหนองเผือก หมู่ 3 ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 25 ธันวาคม 2562

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองสรวง (ศพก.) อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2562
นายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตร หลักสูตร ช่างเกษตรท้องถิ่น โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร โดยมีนายชาติชาย ศรีษะนอก หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 24 ธันวาคม 2562

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 24 ธันวาคม 2562

นางบัวเรียน ก่อทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ณ แปลงนาสาธิต ตำบลปอภาร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 24 ธันวาคม 2562

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร ระบบการให้น้ำพืชและพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 50 ราย ณ ไร่ภูทองใบ หมู่ 5 ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 23 ธันวาคม 2562
นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร ระบบการให้น้ำพืชและพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 50 ราย ณ ไร่ภูทองใบ หมู่ 5 ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 23 ธันวาคม 2562

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร ระบบการให้น้ำพืชและพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 50 ราย ณ ไร่ตาช้าง ตำบลกะโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2562

นางบัวเรียน ก่อทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมภูดารารีสอร์ท อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

วันที่19 ธันวาคม 2562

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร ระบบการให้น้ำพืชและพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
โดยมีนายจำนงค์ มีสิทธิ์ เกษตรอำเภอศรีขรภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 50 ราย ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองผักบุ้ง ตำบลแตล อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 15 - 18 ธันวาคม 2562

นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสร้างสมรรถนะการผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมการเกษตร ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 18 ธันวาคม 2562

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดงานบริการซ่อมเครื่องยนต์เกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
โดยมีนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด และมีทีมช่างเกษตรท้องถิ่นร่วมให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร จำนวน 20 คน
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรดอนมดแดง (ศพก.) บ้านท่าเมือง ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่18 ธันวาคม 2562

แชร์ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่13 ธันวาคม 2562

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 2 คน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร ระบบการให้น้ำพืชและพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 50 ราย
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ตำบลบุ่งอำเภอ เมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่13 ธันวาคม 2562

แชร์ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่12 ธันวาคม 2562

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 2 คน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร ระบบการให้น้ำพืชและพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 50 ราย ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนนาแปลงใหญ่ ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

วันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2562

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยากรด้านการส่งเสริมการใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2563
โดยมีนายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 9 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 9 ธันวาคม 2562

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 1 ประจำปี 2563 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 9 ธันวาคม 2562

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานบริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรดอนมดแดง (ศพก.) อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 4 ธันวาคม 2562

นายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 1 ประจำปี 2563โดยมีนายชัยรัตน์ ยอดทัพ เกษตรอำเภอสุวรรณคูหา เป็นประธานในพิธีเปิด
และมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 25 ราย ณ บ้านกุดฮู ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 4 ธันวาคม 2562

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

วันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2562

นายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมีคุณมันทนา ครองบุติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เป็นประธานในพิธีเปิด และมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 25 ราย ณ บ้านกุดดู่ ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2562

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลคอลุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมนายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
นายสุมาตย์ ธุระนิตย์ ช่างเครื่องยนต์ ช.3 นางบัวเรียน ก่อทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ประสานงานการจัดงานบริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ครั้งที่ 1/2563 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2562

นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมนายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่และเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปี 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
24-07-2562

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมานจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรในงานออกหน่วยบริการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านบึงงามพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
24-07-2562

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมงานรวมพลคนแปลงใหญ่ ศพก. และเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 2562 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง หมู่ที่ 7 ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 2-3 ตุลาคม 2562

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมกับสำนักพระราชวัง สวยจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ในการติดตามงานโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในการก่อสร้างระบบกักน้ำเพื่อการเกษตรในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จำนวน 7

" สงวนสิทธิ์ " ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
e-mail : aepd03@gmail.com / aopdm04.doae.go.th /
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009602690456
..................................................................................................................
โทรศัพท์ : 043-569115 - โทรสาร : 043-569115
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายธนากร พลเยี่ยม E-mail:gotgot2got@gmail.com